Eurodat, VAN operátor, CNS, a.s. Mělník

CNS, a.s., Nad Šafranicí 574, Mělník, 27601; telefon: 315 626 513

CNS a. s. , je moderní, dynamicky se rozvíjející firma s výhradní účastí českého kapitálu. Tato společnost byla založena v roce 1999 jako pokračovatel CNS Mělník, spol. s r.o., která vznikla roku 1993 a za dobu svého působení na českém trhu s IT technologiemi dosáhla významných úspěchů. V loňském roce dosáhla firma obratu přes 100 MKč.

CNS a. s. se zaměřuje zejména na tvorbu a implementaci aplikačního programového vybavení a rozsáhlých informačních systémů, včetně dodávek souvisejících technologií. Firma je tedy tzv. systémovým integrátorem projektů pro střední a velké firmy, státní správu i komerční organizace.

Podnikatelská strategie

CNS a. s. je zaměřena na vývoj komplexních informačních systémů z technologických prostředků a programového vybavení od renomovaných výrobců. Všechna řešení, která naše společnost vyvíjí pro své zákazníky sledují nejmodernější trendy v oblasti informačních technologií, mají progresivní Internet/Intranet architekturu a splňují nejpřísnější kritéria kladená na aplikace typu Client/Server. Cílem všech dodávaných řešení je snížit náklady na vytvoření komplexního informačního systému a poskytnout zákazníkovi maximální flexibilitu při integraci produktu s již provozovanými firemními aplikacemi.

Při plnění všech požadavků zákazníků klade společnost silný důraz na vysokou kvalitu všech komponent konečných dodávek a proto spolupracuje s vedoucími dodavateli informačních technologií. CNS a. s. dodává svým zákazníkům komplexní, modulární řešení, jako jsou manažerské informační systémy, systémy on-line řízení procesů, aplikační programy pro řízení logistiky, systémy péče o zákazníky, laboratorní informační systémy, programové vybavení pro správu www uzlů atp. Péče o zákazníky je doplněna i možností převzetí plné zodpovědnosti za provoz informačního systému, za funkční spolehlivost, bezpečnost a v neposlední řadě i za jeho budoucí vývoj.

Veškeré aktivity CNS a. s. vycházejí ze skutečnosti, že význam informačních systémů pro fungování subjektů ve společnosti, ať již se jedná o orgány státní správy a samosprávy či podnikatelské subjekty, má zásadní vliv na rozhodování managementu a tento vliv v podmínkách světové globalizace neustále roste.

Bohatství firmy obecně se odvíjí od kvality zaměstnanců, proto v CNS a. s. pracuje téměř 30 odborníků – analytiků, systémových a aplikačních programátorů, softwarových specialistů a odborných konzultantů. Věkový průměr pracovníků ve společnosti je 35 roků. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a vlastní řadu certifikátů. Pravidelně se zúčastňují stáží u zahraničních firem, a to jak v Evropě, tak v USA.

Znalost nejmodernějších technologií považuje naše společnost za výchozí bod veškeré své činnosti a za nezbytný předpoklad vývoje špičkových řešení. Doposud nabyté zkušenosti s vývojem, implementací, provozem a servisem rozsáhlých informačních systémů s instalacemi po celé České republice i v zahraničí činí z CNS a. s. kompetentního partnera pro budování komplexních informačních systémů.

Podnikatelská strategie CNS a. s. je zaměřena na tvorbu komplexních informačních systémů z technologických prostředků a programového vybavení od renomovaných výrobců a na využívání nejmodernějších technologií pro prostředí Internetu a Intranetu. Tento přístup snižuje náklady na tvorbu informačního systému a poskytuje uživateli velkou flexibilitu při modernizaci a rozšiřování informačního systému do budoucnosti.

Důraz na kvalitu, který společnost CNS a. s. klade při vytváření informačních systémů, technologických celků a nabídce služeb byl vyjádřen a potvrzen získáním certifikátu ČSN ISO EN 9001 v roce 2000.